תודה על נכונותך בסיוע החזקת הפעילות החשובה של הארגון, אנא בחר מה הדרך הנוחה לך ביותר לתרום, תוכל בכל עת להתקשר ולקבל סיוע טלפוני – 058-5802288

צפה באפשרויות נצחה והקדשה מגוונות!

התרומות מוכרות לסעיף 46 בפקודת מס הכנסה
לתרומה בהעברה בנקאית

פרטי חשבון: שם חשבון: קרוב אליך – חסד לאברהם (ע"ר) | בנק הפועלים | מספר סניף: 748 | מספר חשבון: 602232