תכנית הלימודים לחודש כסלו ה'תשע"ז

ענייני חנוכה: מסכת שבת – סוגיות הנוגעות בפרסומי ניסא – פרק שני (בשיתוף עולמות – http://www.olamot.net)

הסוגיא בחבורות הלימוד:

פרסומי ניסא (אם פרסום הנס מעכב במצות נר חנוכה, אם ברכות בנר חנוכה מעכבות, זמן הדלקה ועוד) – כג ע"ב / כא ע"ב –  צפה בקובץ מקורות | דפי הכוונה | מקורות סוגיית זמן הדלקה

צפה בשיעור מוקלט על הסוגיא מפי הרב יוסף צבי רימון:

שיעורים נוספים מאת הרב חנן אדלשטיין

שאלות בנושא הסוגיות אפשר לשאול במייל: moked@itimlatora.co.il

צפה בארכיון תכנית הלימודים

מאי חנוכה? תכנית הלימודים של עיתים לתורה