נושא הלימוד: פרק שישי בברכות, הלכות ברכות הנהנין, לפי סדר 'עיתים לתורה'.

זמן הלימוד: ימי שישי 9:00 – 11:00

מקום הלימוד: בית הכנסת

לפרטים: יניב קרייטר – 050-7464733

http://צפה בתכנית הלימודים – הסוגיות הנלמדות בשיעור + מקורות

הירשם כאן לחבורת הלימוד בשומריה, בראשות הרב שמשון בירד: