מרכז עיתים לתורה – שומריה – הרב שמשון בריד:

נושא הלימוד: פרק שישי בברכות, הלכות ברכות הנהנין, לפי סדר ‘עיתים לתורה’.

זמן הלימוד: ימי שישי 9:00 – 11:00

מקום הלימוד: בית הכנסת

לפרטים: יניב קרייטר – 050-7464733

http://צפה בתכנית הלימודים – הסוגיות הנלמדות בשיעור + מקורות

לעילוי נשמת

ניתן להקדיש את הלימוד במרכז
לתרומות והקדשות:  moked@itimlatora.co.il

הירשם כאן לחבורת הלימוד בשומריה, בראשות הרב שמשון בריד: