מרכז עיתים לתורה – שדרות
לימוד ושיעור מפי הרב דרור טויל.

נושא הלימוד: פרק שישי בברכות, הלכות ברכות הנהנין, לפי סדר ‘עיתים לתורה’.

זמן הלימוד: ימי חמישי 21:15-23:30
21:15 – לימוד חבורות
20:00 – ערבית,
20:15 – שיעור כללי מפי הרב דרור טויל.

לפני השיעור יש שיעור של אורות התורה.

מקום: בית הכנסת משכן שלום, רחוב אלנבי 20 שדרות

לפרטים: אלאור טוויל – 052-6242996

צפה בתכנית הלימודים – הסוגיות הנלמדות בשיעור + מקורות

לעילוי נשמת

ניתן להקדיש את הלימוד במרכז
לתרומות והקדשות:  moked@itimlatora.co.il

הירשם כאן לחבורת הלימוד ב בית הכנסת משכן שלום שדרות, בראשות הרב דוד טויל: