מרכז עיתים לתורה – שדרות
לימוד ושיעור מפי הרב דרור טויל.

נושא הלימוד: פרק שישי בברכות, הלכות ברכות הנהנין, לפי סדר 'עיתים לתורה'.

זמן הלימוד: ימי חמישי 20:00 – 22:30
20:15 – לימוד חבורות,
21:00 – ערבית,
21:15 – שיעור כללי מפי הרב דרור טויל.

מקום: בית הכנסת משכן שלום, רחוב אלנבי 20 שדרות

לפרטים: אלאור טוויל – 052-6242996

צפה בתכנית הלימודים – הסוגיות הנלמדות בשיעור + מקורות

הירשם כאן לחבורת הלימוד ב בית הכנסת משכן שלום שדרות, בראשות הרב דוד טויל: