fbpx
Slide backgroundלחץ לקבלת גישה להקלטות ודפי מקורות

דפי מקורות

שימוש תלמידי חכמים

העמקה בסוגיות הגמרא

הכנה ליום הכיפורים

!התכנית הסתיימה

בקהילה התורנית-לאומית בקרית יובל קיימות מסגרות לימוד ושיעורי תורה רבים ומגוונים.

‘כולל ערב’ הפועל בבית הכנסת אוהל אבשלום, מהווה נדבך חשוב ומשמעותי בצביון הקהילה.
במסגרת הכולל פועלות מס’ תכניות לימוד, בהלכה ובאמונה.
תכנית לימוד בהלכות שבת עם הרב דוד ג’יאמי פעלה מאלול התשע”ו,  וכיום, מתקיימות בבית הכנסת מסגרות לימוד נוספות לאברכים ולבעלי בתים, כך שבית הכנסת מלא כל ערב מפה לפה.
מיועד למי שמעוניין בלימוד משמעותי לאורך השבוע, לקניית קומה חדשה והמשך התגדלות בתורה ושימוש ת”ח.
הלימוד מתקיים בימי א’, ב’, ד’, ה’ ו’ ושבת בבית הכנסת אוהל אבשלום, רחוב רובינשטיין קרית יובל ירושלים.
 1. יום א’:
  20:15 שיעור בנושא בית אמונה הרב דוד ג’יאמי אהל אבשלום – למעלה
  21:15 שיעור בהלכות שבת הרב חנן אידלשטיין אהל אבשלום – למעלה
 2. 21:15 שיעור הרב שמעון בוסדיאן אהל אבשלום
 3. יום ב’:
  21:15 שיעור בנושא מועדים ומידות הרב חנן אידלשטיין אהל אבשלום – למעלה
 4. יום ד’:
  20:00-22:30 לימוד בחברותות ושיעור בהלכות נידה ואורות הרב חנן אידלשטיין באהל אבשלום
  22:00 שיעור בספר המצוות הרב אהרון וינר אהל אבשלום – למעלה
 5. יום ה’:
  21:15 שיעור בפרשת השבוע הרב מאיר נאמן אהל אבשלום – בחדר הצדדי
  22:00 שיעור באמונה – כולל אמונה הרב מאיר נאמן אהל אבשלום – למעלה
  22:15 שיעור במסכת סוכה הרב מרדכי נחמני אהל אבשלום – למעלה
 6. יום ו’:
  9:00 שיעור בכתבי הרב הרב מאיר נאמן אהל אבשלום – למעלה
  10:00-12:00 סוגיות – עיתים לתורה הרב מאיר נאמן אהל אבשלום – בחדר הצדדי
 • כל יום 20:00 דף יומי הרב אורי פרנקל אהל אבשלום – בחדר הצדדי
 • כל יום בין מנחה לערבית שיעור הלכה הרב יהודה שפילמן אהל אבשלום – באולם הגדול

שבת אחרי מנין א’ לימוד אחרי מניין ראשון הרב חנן אידלשטיין אהל אבשלום – למעלה
אחרי מוסף סוגיות בהלכות שבת הרב חנן אידלשטיין אהל אבשלום – למעלה
אחרי מוסף סוגיות באמונה הרב מאיר נאמן אהל אבשלום – בחדר הצדדי
אחרי מוסף הלכות שבת הרב חנניה שפרן ביה”כ אלי”ן
15:30 שיעור לנוער הרב חנן אידלשטיין אהל אבשלום – למעלה
16:30 שיעור הלכה הרב חנן אידלשטיין אהל אבשלום – באולם הגדול
17:30 לימוד אבות ובנים אהל אבשלום – באולם הגדול
מוצ”ש כשעה וחצי אחרי צאת השבת הלכות ברכות הרב שלמה דרייפוס אהל אבשלום – בחדר הצדדי

בכל עניין ניתן ליצור קשר עם הרכז: צחי גלר 0528969223
                                                     אביעד רייך 505519092

הירשם כאן כדי להצטרף ללימוד בבית מדרש ערב "אוהל אבשלום":

הירשם כאן כדי להצטרף ללימוד ב’אוהל אבשלום’:

מופעל ע''י קרוב אליך - חסד לאברהם (ע''ר) | טלפון עתים לתורה: 058-5802288