חיפה נווה שאנן – הרב ערן טננבאום – סוגיות שונות, שבת ב18:00

נושא הלימוד: סוגיות שונות

זמן הלימוד: שבת 18:00-19:00 (בין מנחה לערבית של שבת) ובסוף שחרית.

מקום: מרכז ‘רמב”ם’, רחוב הגיחון 39, נווה שאנן, חיפה

לפרטים: הרב ערן 052-2280561. ניתן להתעדכן גם לגבי חבורות נוספות בחיפה.

לעילוי נשמת

ניתן להקדיש את הלימוד במרכז
לתרומות והקדשות:  moked@itimlatora.co.il

הירשם כאן לחבורת הלימוד בטכניון חיפה, בראשות הרב ערן טננבאום: