לימוד ושיעור מפי הרב דוד אנסבכר.

נושא הלימוד: פרק שישי בברכות, הלכות ברכות הנהנין, לפי סדר 'עיתים לתורה'.

זמן הלימוד: ימי חמישי, 20:30

מקום הלימוד: רחוב מקור חיים פינת פייר קניג

לפרטים פנה אל המוקד: 0585802288

צפה בתכנית הלימודים – הסוגיות הנלמדות בשיעור + מקורות

הירשם כאן לחבורת הלימוד בקטמונים, בראשות הרב דוד אנסבכר:

לעילוי נשמת

השיעור לע"נ ר‘ נפתלי בן יעקב (לנצ’נר)