מרכז עיתים לתורה – איתמר

לימוד ושיעור מפי הרב חיים שחר
נושא הלימוד: פרק שישי בברכות, הלכות ברכות הנהנין, לפי סדר 'עיתים לתורה'.
זמן הלימוד: ימי שלישי ב-21:00
מקום: בית הכנסת
לפרטים: יעקב בן פנחס, 0543454844

צפה בתכנית הלימודים – הסוגיות הנלמדות בשיעור + מקורותהירשם כאן לחבורת הלימוד באיתמר, בראשות הרב חיים שחור: