מרכז עיתים לתורה – בית כנסת מיימוני – קרית משה – הרב דב מילר – שלישי 20:00

זמן הלימוד: ימי שלישי

19:30 – תפילת ערבית

20:00-21:30 שיעור מפי הרב דב מילר

מקום הלימוד: בית כנסת מיימוני, קרית משה ירושלים

נושא הלימוד: צורבא והרחבות

בכל עניין ניתן ליצור קשר עם הרכז: מיכאל ג’ראפי 0523610472

לעילוי נשמת

השיעור לע”נ ר‘ נפתלי בן יעקב (לנצ’נר)

הירשם כאן לחבורת הלימוד בישיבת המאירי, קרית משה ירושלים, בראשות הרב בעז קצב: