מרכז עיתים לתורה – אלון מורה

.סדר לימוד בחברותות

עם שיעור מפי הרב יצחק דביר

נושא הלימוד: ענייני כשרות
זמן הלימוד: ימי שלישי ב-20:00
מקום: בית הכנסת אלון מורה
לפרטים: אורי קוטאי 0527710714הירשם כאן לחבורת הלימוד באלון מורה, בראשות הרב אליהו שחור: