מרכז עיתים לתורה – קטמונים – הרב ראובן זק – א-ה 20:15

הלימוד מתקיים בימים ראשון עד חמישי בכולל “חניכי הישיבות”, רחוב יצחק שדה 7 בשכונת קטמונים, ירושלים.

הלימוד יהיה בדף היומי, ביום שלישי בספר ‘אורות’ (למי שמתאפשר נא להביא ).

שעות הלימוד: 20:15-22:30

20:15 – לימוד עם הרב ראובן זק.

21:00 – ערבית

המשך לימוד

הכולל פתוח כל יום ללימוד

בכל עניין ניתן ליצור קשר עם הרכז: אלחנן אברהם, 0505870090

לעילוי נשמת

ניתן להקדיש את הלימוד במרכז
לתרומות והקדשות:  moked@itimlatora.co.il

הירשם כאן לחבורת הלימוד בכולל חניכי הישיבות, קטמונים. בראשות הרב ראובן רז :