ארכיון לימודים

 מסכת ברכות – סוגיות הנגעות לברכות הנהין  פרק שני (בשיתוף עולמות – http://www.olamot.net)

הסוגיא בחבורות הלימוד:

הפסק בברכות בדיבור בין הברכה לאכילה – מ’ ע”א לו ע”א-  צפה בקובץ מקורות |

צפה בשיעור מוקלט על הסוגיא מפי הרב אלעזר נחשון:

שאלות בנושא הסוגיות אפשר לשאול במייל: moked@itimlatora.co.il

צפה בארכיון תכנית הלימודים