תכנית הלימודים לחודש שבט ה’תשע”ז

מסכת ברכות – סוגיות הנוגעות בברכות הנהין – פרק שישי (בשיתוף עולמות – http://www.olamot.net)

הסוגיא בחבורות הלימוד:

מרק ירקות ופירות ובדיני “מי שלקות” ומיצים סחוטים מפירות – לט ע”א, לח ע”א צפה בקובץ מקורות |

צפה בשיעור מוקלט על הסוגיא מפי הרב אלעזר נחשון:

שאלות בנושא הסוגיות אפשר לשאול במייל: moked@itimlatora.co.il

צפה בארכיון תכנית הלימודים