חודש ניסן תשע"ז

מסכת פסחים – סוגיות הנוגעות לליל הסדר – פרק עשירי (בשיתוף עולמות – http://www.olamot.net)

סדר הסוגיות בחבורות הלימוד:

א. הסבה – קח ע"א / קח ע"ב –  צפה בקובץ מקורות

ב. אפיקומן –  גדרי חיוב אכילתו הלכה למעשה – קיט ע"ב / קכ ע"א –  צפה בקובץ מקורות

ג. אפיקומן – אכילתו  על השובע ואיסור לאכול אחריו – ע ע"א –  צפה בקובץ מקורות

ד. זמן חירותינו – קטז ע"א/ קיח ע"א –  צפה בקובץ מקורות

צפה בארכיון השיעורים