מרכז עיתים לתורה – חפץ חיים – הרב אביחי שורק – ראשון שני 21:00

הלימוד מתקיים בימי ראשון ושני בחפץ חיים.

הלימוד יהיה בגמרא סוכה , (למי שמתאפשר נא להביא ).

שעות הלימוד: 21:00-22:00

בכל עניין ניתן ליצור קשר עם הרכז: הרב אבישי שורק, 0526071063

צפה בתכנית הלימודים – הסוגיות הנלמדות בשיעור + מקורות

לעילוי נשמת

ניתן להקדיש את הלימוד במרכז
לתרומות והקדשות:  moked@itimlatora.co.il

הירשם כאן לחבורת הלימוד בחפץ חיים, בראשות הרב אבישי שורק :