תכנית הלימודים לחודש כסלו ה'תשע"ז

 מסכת ברכות – סוגיות הנוגעות ברכות הנהין – פרק שישי (בשיתוף עולמות – http://www.olamot.net)

הסוגיא בחבורות הלימוד:

חיטה ואורז וברכתם – לז ע"א –  צפה בקובץ מקורות

צפה בשיעור מוקלט על הסוגיא מפי הרב יוסף צבי רימון:

שאלות בנושא הסוגיות אפשר לשאול במייל: moked@itimlatora.co.il

צפה בארכיון תכנית הלימודים