ארכיון לימודים

מסכת ברכות – סוגיות הנוגעות בברכות הנהין – פרק שישי (בשיתוף עולמות – http://www.olamot.net)

הסוגיא בחבורות הלימוד:

בציעת הפת ובדיני לחם משנה – לט ע”א – לט ע”ב–  צפה בקובץ מקורות

צפה בשיעור מוקלט על הסוגיא מפי הרב אלעזר נחשון:

שאלות בנושא הסוגיות אפשר לשאול במייל: moked@itimlatora.co.il

צפה בארכיון תכנית הלימודים