מרכז עיתים לתורה באלי"ן

נושא הלימוד: פרק שישי בברכות, הלכות ברכות הנהנין, לפי סדר 'עיתים לתורה'.

זמן הלימוד: ימי שלישי, 20:15 – סוגיות, 21:15 – 'מוסר אביך' לראי"ה קוק.

מקום: בית הכנסת שעל יד בית חולים אלי"ן, רחוב שמריהו לוין 84

לפרטים: שמוליק ויינברגר – 052-7710425

הירשם כאן לחבורת הלימוד באלי"ן: