תזכורות הלכתיות ועצות לפורים

התארגנות נכונה ללימוד תורה – חלק ב

התארגנות נכונה ללימוד תורה קבוע – חלק א

פורים קטן – לקט מקורות זריז

ליקוט זריז של מקורות בעניין פורים קטן

מנחת יצחק פורים קטן

שאלון הצטרפות ורישום ל'עיתים לתורה'

שילב בחייו תורה גדולה ועבודה גדולה

11 נקודות למחשבה (וליישום…) | מניסיון

מה אשתך מרוויחה מהלימוד שלך?

צורבא בעיון – רישום לקבלת פרטים