סוגיות בענייני תפילה 

התפילה מהווה ביהדות חלק מרכזי בעבודת ה', ומלווה את היהודי בכל מעשיו, ולכן קבעו חז"ל את התפילה כמנהג שיש בכוחו לקדש מצוות ומועדים בחיי עם ישראל.

כחלק מתכנית הלימודים נרחיב על סוגיות בענייני תפילה

סדר הסוגיות בחבורות הלימוד:

א. כוונה בתפילה –   צפה בקובץ מקורות

ב.תפילת מנחה –  צפה בקובץ מקורות

ג. תפילת ערבית רשות –  צפה בקובץ מקורות

ד. תפילה בציבור –  צפה בקובץ מקורות

ה. חיוב נשים בתפילה –  צפה בקובץ מקורות

ו. חיוב נשים בתפילת מוסף –   צפה בקובץ מקורות

ז. קודם התפילה –  צפה בקובץ מקורות

ח. יושב ועובר כנגד המתפלל –  צפה בקובץ מקורות

ט. מניין עשרה –  צפה בקובץ מקורות

י. תשלומין בתפילה –  צפה בקובץ מקורות

יא. קדיש –  צפה בקובץ מקורות

לחץ לצפיה בתכנית הלימודים הנוכחית | צפה בארכיון השיעורים

(בשיתוף עולמות – http://www.olamot.net)