עיתים לתורה – המרכז לבוגרי ישיבות

עיתים לתורה – החזון

'המרכז לבוגרי ישיבות – עיתים לתורה', בא לתת מענה להתעוררות בציבור ללימוד תורה ברמה גבוהה, דבר שרבים מבוגרי הישיבה מבקשים למצוא, בצאתם מבין כותלי הישיבה אל לימודי המקצוע והעבודה. המרכז מהווה מוקד לפנייה, הכוונה ותיאום למסגרות השונות ולסגנונות המגוונים.

בין מטרותינו: הקמת חבורות לימוד במקומות נוספים ובסגנונות נוספים שעדיין לא הפכו לנחלת הכלל, יצירת חומרי לימוד מותאמים, ליווי הקבוצות, השיעורים והחברותות לאורך זמן, ויצירת מענה מדוייק לכל מקום ומקום, מתוך שותפות והקשבה.

שאיפתנו היא שכל מי שמסיים את הלימוד הסדיר בישיבה יידע עם צאתו להיכן פניו מועדות: מהן המסגרות הקיימות, איזו מהן מתאימה לו ועם מי יוכל ללמוד חברותא. כשכל האפשרויות פרוסות בפניו, תהיה הנגישות ללימוד התורה שיקול עבורו גם בצמתים נוספים.

מגוון מסלולי לימוד

  • חבורות שבועיות ללימוד גמרא בהעמקה, בשיתוף 'עולמות': מיועד לאנשים שרוצים להמשיך ללמוד גמרא בהעמקה, אך זמנם מצומצם. לימוד מוכוון ושיעורים מפי תלמידי חכמים ידועים.
  • חבורות שבועיות ללימוד הלכה עם מקורותיה, בשיתוף 'צורבא מרבנן': מיועד לאנשים בעלי רקע בסיסי בלבד בלימוד, שחשוב להם ללמוד הלכה עם מקורותיה.
  • כוללי ערב / צהריים: לימוד לאורך כל השבוע כשעתיים ביום, 3-5 ימים בשבוע.
  • לימוד עצמי: עבור מי שאינו מוצא מענה ראוי באחת המסגרות הקודמות, ישנה אפשרות ללימוד עצמי בסיוע שלנו: קבוצות לימוד מקוונות, דפי מקורות, וכו' – לפי הדרישה.
  • מאגר שיעורים רחב בכל הארץ.

קשר עם הישיבות

אנו רואים חשיבות לסייע למי שלמד בישיבה, למצוא את הדרכים לשלב את המשך לימוד התורה מאותן ישיבות מהן צמחו. הדבר מתבטא במפגשים שעורכים עם ראשי ישיבות ובשיעורים מזדמנים שראשי הישיבות מוסרים בפני הבוגרים.

מוקד טלפוני ייחודי

המוקד מטפל בפניות של אלו שלא הצליחו לקבוע לימוד משמעותי בדרכים אחרות וגם יוזם שיחות עם בוגרי ישיבות על מנת ליצור המשך ישיר של לימוד משמעותי מיד עם צאתם מהישיבה.

מרכיב מהותי בעבודת המוקד הטלפוני הוא הליווי של כל הרשום במערכת עד למציאת מסגרת מתאימה. כך שגם במצבים כמו מעבר דירה או שינוי בשעות הפנויות ללימוד, הוא יקבל עזרה במציאת מסגרת מתאימה אחרת.

הצטרף לאחד ממסלולי הלימוד שלנו, והמשך ללמוד באופן משמעותי וברמה שלך!