סוגיות בענייני תפילה 

(בשיתוף עולמות – http://www.olamot.net)

סדר הסוגיות בחבורות הלימוד:

א. כוונה בתפילה –   צפה בקובץ מקורות

ב.תפילת מנחה –  צפה בקובץ מקורות

ג. תפילת ערבית רשות –  צפה בקובץ מקורות

ד. תפילה בציבור –  צפה בקובץ מקורות

ה.חיוב נשים בתפילה –  צפה בקובץ מקורות

ו. חיוב נשים בתפילת מוסף –   צפה בקובץ מקורות

ז. קודם התפילה –  צפה בקובץ מקורות

ח. יושב ועובר כנגד המתפלל –  צפה בקובץ מקורות

ט. מניין עשרה –  צפה בקובץ מקורות

י. תשלומין בתפילה –  צפה בקובץ מקורות

יא. קדיש –  צפה בקובץ מקורות

לחץ לצפיה בתכנית הלימודים הנוכחית | צפה בארכיון השיעורים