מסכת ברכות – סוגיות הנוגעות בברכות הנהנין – פרק שישי (בשיתוף עולמות  http://www.olamot.net)

סדר הסוגיות בחבורות הלימוד:

א. קדמיות בברכות– מא ע"א / מא ע"ב –  צפה בקובץ מקורות

ב. יין פוטר מיני משקים – מא ע"ב / מב ע"ב –  צפה בקובץ מקורות

ג. ברכת הריח – מג ע"א/ מג ע"ב –  צפה בקובץ מקורות

ד.עיקר וטפל בברכות – מד ע"א –  צפה בקובץ מקורות | [[fa class="fa-youtube-play"] צפה בשיעור מפי הרב רימון

ה. ברכת האילנות – מד ע"ב –  צפה בקובץ מקורות

לחץ לצפיה בתכנית הלימודים הנוכחית | צפה בארכיון השיעורים