למעבר לשאלון לחץ כאן


מקורות להרחבה לשאלה השלישית לגבי חיוב הולכי דרכים בסוכה בלילה:

(הספר ייפתח בלשונית נפרדת)

אמרי מרדכי סימן יא

אור שבעת הימים פרק יג