תכנית הלימודים לזמן חורף ה'תשע"ז

מסכת ברכות – סוגיות הנוגעות בברכות הנהנין – פרק שישי (בשיתוף עולמות – http://www.olamot.net)

סדר הסוגיות בחבורות הלימוד:

א. מרק ירקות ופירות ובדיני "מי שלקות" ומיצים סחוטים מפירות – לט ע"א, לח ע"א –  צפה בקובץ מקורות |[fa class="fa-youtube-play"] צפה בשיעור מפי הרב אלעזר נחשון

ב. בציעת הפת ובדיני לחם משנה – לט ע"א – לט ע"ב –  צפה בקובץ מקורות |[fa class="fa-youtube-play"] צפה בשיעור מפי הרב אלעזר נחשון

ג. הפסק בברכות בדיבור בין הברכה לאכילה – מ' ע"א לו ע"א –  צפה בקובץ מקורות | [fa class="fa-youtube-play"] צפה בשיעור מפי הרב אלעזר נחשון

ד. הגדרת אילן וירק לדיני ברכות וערלה – מ' ע"א, מ' ע"ב –  צפה בקובץ מקורות

ה. האכלת בעלי חיים – מ' ע"א, ס"ב ע"א –  צפה בקובץ מקורות

שאלות בנושא הסוגיות אפשר לשאול במייל: moked@itimlatora.co.il

צפה בארכיון תכנית הלימודים