בס"ד

"מדוע איני לומד תורה כפי שהייתי רוצה?" – סיבות לקושי בלימוד תורה בקרב בוגרי ישיבות

"ישנן כמה סבות, המעכבות את האדם מדברי תורה, שלא יכנסו בלבבו, ותמיד צריכים לדעת מה היא הסבה המעכבת באותה השעה שהעיכוב הוא מורגש, כדי שידע באיזה אופן להסיר את הסבה, כדי שיפתח לבו להקשר יפה בדברי תורה. כי אם לא ידע את הסבה הנכונה, יש שיטרח הרבה להסיר סבה אחרת, שהיא באמת אינה מעכבתו עכשיו, והסבה השולטת עכשיו, שהיא מעכבתו כעת מקישורה של תורה, תישאר בעינה, ויעמוד האדם במבוכתו. והסבות הללו יש מהן שהן רוחניות, ויש שהן גשמיות, יש שהן באות מחסרון הכשרה של קודש, ויש שהן באות מחסרון הכשרה של חול." (אורות התורה פרק ז, א).

מדברי הרב זצ"ל עולה, שיש לאדם לפרוש לעצמו תמונה בהירה על מצבו כדי להבין בדיוק את המניעה ללימוד תורה בכל פעם, על מנת שידע מה בדיוק הבעיה ויבחן אפשרויות מתאימות לפתרון.

את הסיבות לקושי בלימוד תורה בקרב בוגרי הישיבות ניתן לחלק למספר קטגוריות:

סיבות הנוגעות לזהות בוגר הישיבה, סיבות הנוגעות לפן ההתנהגותי-ביצועי, סיבות הנוגעות לסביבת ותוכן הלימוד וסיבות הנוגעות לקשר הזוגי בין בוגר הישיבה ורעייתו.

מתוך הקטגוריות הללו ניתן לפרט את הסיבות הבאות:

 1. כשהזהות התורנית הכללית, השייכות העקרונית לתורה לא ברורה לבוגר הישיבה, חסר הבסיס לקביעות בתורה. ישנם בוגרי ישיבות שיוצאים לעולם המעשה כשהם לא מגובשים מספיק מבחינה רוחנית ויש להם פערים יסודיים מול החשיבה והחיים התורניים.
 2. לימוד התורה ייפגע כנראה, כשהזהות התורנית והשייכות לתורה קיימות ומבוססות במידה מסוימת, אך הבוגר אינו מבין לאשורו את תפקידו בבניין התורה בישראל כשהוא בעולם המעשה.
 3. מחסום נוסף בקרב בוגרי ישיבות, הנגזר מהנקודה של אובדן התפקיד התורני, הוא במחשבה שמאז שעזבו את הישיבה הם כבר סוג ב, ואינם נמנים בקהל עובדי ה'.
  בוגר הישיבה היוצא לעולם המעשה, חסר את "דיבוק החברים" שבעולמה של הישיבה. השפה, הסגנון, העדינות, האצילות והשאיפה האינסופית לבניין רוחני כבר לא מחבקים אותו והוא עלול בהחלט להרגיש מעכשיו מנותק מהוויה התורנית-רוחנית.
 4. גם במקרה טוב של זהות תורנית מוצקה ומודעות עמוקה לתפקיד שלו בבניין התורה בישראל, עשוי הבוגר להיכשל בנושא התכנון וההתארגנות סביב הלמידה (זמנים, תוכן הלמידה, חברותא או מסגרת לימודית).
 5. בוגר ש"סגור על עצמו" מבחינת השייכות ללימוד, זקוק פעמים רבות למסגרת מלווה שתהווה גורם מסודר ומחייב בזמני הלימוד ובקצב ההתקדמות. כשזו אינה קיימת או אינה זמינה עבורו, הלימוד המשמעותי שלו נפגע בכמות ובאיכות.
 6. סוג נוסף של בוגרים, הוא זה המתקשה בפן הביצועי של הדברים, גם אם התכנון נעשה אצלם על הצד הטוב ביותר. הם שייכים ורוצים אך נתקלים בקשיים ביצועיים בחייהם בכלל. למשל, ייתכן שיש להם עיוורון בקשר לזמן והם חסרים תחושת זמן. ייתכן שהם מרגישים הצפה מרוב המשימות (במיוחד אם הם כבר הורים ומנהלים בית משלהם) ולא פנויים רגשית ללמידה בנחת ובריכוז.
  תיתכן בעיה נוספת והיא "התחלת המשימה" ובמילים אחרות, קושי גדול במעבר מפעילות מהנה או סתמית לפעילות הדורשת מאמץ מנטלי רב כלימוד תורה.
 7. מתחים שונים בחיים עשויים לפגוע ביכולת של הבוגר ללמוד לימוד תורה משמעותי. "שמעתתא בעי צילותא כיומא דאיסתנא" (מגילה כח, ב) וכשמסביב יהום הסער, הנפש פחות פנויה ושקטה ללימוד תורה. ישנם מתחים מקומיים וישנם הנמתחים על פני חודשים ושנים, ישנם קשיים חיצוניים וישנם קשיים במקדשו הפנימי של הבוגר, ובמיוחד קשיים בזוגיות ו"קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג" (ברכות ז, ב).
 8. בוגרי ישיבות עשויים לחוות פער בין הרצון ללימוד לבין הלימוד בפועל בגלל הפער הרוחני ביניהם ובין נשותיהם. למרות שבפגישות שלפני האירוסין הם דיברו על "בית של תורה", גלגלי הזמן שחקו את האידיאל שלא הוחזק ולא חוזק כראוי, ובעוד שהבוגר השגיח בקפידה על התקדמותו הרוחנית, אשתו עשויה להישאר מאחור לאחר שלא הקפיד שהבניין הרוחני יהיה שלהם יחד, כזוג. ואז, כשהבעל רוצה ללמוד תורה, הוא עשוי למצוא את עצמו בודד במערכה לאחר שהשאיר את אשתו בודדה בבניינה הרוחני, כשאינה מחוברת ללימוד התורה ואינה מכירה ומוקירה את לימוד התורה שלו.

כאמור, הסיבות לביטול תורה יכולות להיות קשורות לגורמים של זהות בוגר הישיבה, גורמים התנהגותיים, גורמים סביבתיים וגורמים הקשורים לקשר הזוגי. התיקון והפתרונות לקשיים הללו צריכים לתת מענה לכל גורם באשר הוא.

בנין הזהות התורנית של בוגר הישיבה ושאיפותיו

בוגר ישיבה המוצא פערים בין לימוד התורה שלו בפועל לבין שאיפותיו, צריך לחקור האם הסיבה היא פרטית ומקומית שזקוקה לפתרון טכני פשוט או שמדובר בסיבה מהותית ועמוקה הנוגעת לערכיו ולזהותו כבן תורה. השאלות הבאות יכולות לסייע לבירור עצמי:

 • מה הזהות התורנית שלי?
 • מה השאיפה התורנית-רוחנית שלי?
 • האם אני רוצה לשמור על הישגיי מהישיבה או להמשיך בעלייה כי אני בן תורה ולא משנה היכן אני נמצא?
 • האם אני יוצא ישיבה או יוצא מהישיבה?
 • מהו תפקידי כעת בבניין התורה בישראל?

בשביל לבנות שאיפה, יש להרים את הראש מעל המים. אין לבחון את הדברים רק לפי המצב הנוכחי – שייתכן שהוא שחוק ביותר לאחר שנים מחוץ לישיבה – אלא ובעיקר להיצמד לשאיפה הפנימית, ל"מה אני באמת רוצה?" בקשר ללימוד תורה. לאחר שנים מחוץ לישיבה, כשהאווירה בחוץ כל כך שונה, קשה לפעמים לבחון באמת את השייכות.

לכן, דווקא עכשיו כשאתה לא בישיבה ואולי קצת שכחת את הרוממות שלה, קח לך 2 דקות ונסה להיזכר בשנות הישיבה שלך, באותן שנים ובאותם סדרים של לימוד מעמיק ומרומם ולהתחבר לשיא זה מחדש. עכשיו, כשהרגשות ההם ממלאים אותך, בדוק שוב את השייכות שלך לעולם הישיבתי.

גישור על פערים רוחניים בין בני הזוג

משמעות הזוגיות בישראל היא לראות את בני הזוג כיחידה אחת עם שני פנים. כשזו הנחת היסוד של הקשר, כל משימה של כל אחד מבני הזוג שייכת לשני בני הזוג באותה המידה. לא בגלל הכרח אלא מתוך בחירה ורצון לבנות את היחד.

לפי דברנו, הבניין הרוחני של הבית הוא עניין של שני בני הזוג בשווה, אלא שלכל אחד מבני הזוג תפקידים שונים במטרה הזו. כל אישה יודעת איזה מטען רוחני ימלא אותה וישאיר אותה קשורה. ייתכן שזה יהיה שיעור, ייתכן שיהיה זה קשר לרבנית וייתכן שעצם המחשבה שהיא מעין "תומכת לחימה" ומאפשרת את הגידול התורני של בעלה יספק אותה לחלוטין. על הבעל לוודא שאשתו נמצאת אתו ב"יישור קו" בהתקדמות הרוחנית שלו ולבנות אתה את השותפות הזוגית בעניין זה.

לפעמים המצב הפוך. הבעל שהוא בוגר ישיבה נשחק במשך הזמן ודווקא האישה מחזיקה עמדה ברורה בקשר למצב הרוחני של הבית. במצב זה יש לאישה כוח וזכות גדולה בעידוד של בעלה ללימוד תורה משמעותי.

הפתרון לפערים רוחניים בין בני הזוג צריך להגיע מתוך שיחה זוגית שתאפשר לכל אחד מבני הזוג להציג את צרכיו הרוחניים מתוך השותפות במטרה המשותפת של הבניין התורני המשפחתי.

פתרון לקשיים בתכנון והתארגנות ללימוד תורה – בחלק ב'

מאמר מאת:

צביקה מור

מאמן בכיר MCIL, מדריך מוסמך
אימון הורים, ילדים ונוער 
מומחה באימון ADHD
מאמרים נוספים – באתר ערוץ 7 (סדרת חינוך)
תוכן המאמרים על דעת הכותבים בלבד
0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.