חודש אלול תשע"ו

מסכת סוכה – סוגיות הנוגעות לישיבה בסוכה – סוף פרק שני (בשיתוף עולמות – http://www.olamot.net)

סדר הסוגיות בחבורות הלימוד:

א. עוסק במצווה פטור מן המצווה– כה ע"ב / כו ע"א –  צפה בקובץ מקורות

ב. מצטער בסוכה – כה ע"ב / כו ע"א –  צפה בקובץ מקורות

ג. טיולים בסוכות [הולכי דרכים לטיול בעלמא] – כו ע"א –  צפה בקובץ מקורות

ד. סוכה גזולה – כז ע"ב –  צפה בקובץ מקורות

ה. ברכת לישב בסוכה – כח ע"ב –  צפה בקובץ מקורות

לחץ לצפיה בתכנית הלימודים הנוכחית | צפה בארכיון השיעורים