עיתים לתורה – המרכז לבוגרי ישיבות

החזון

'המרכז לבוגרי ישיבות – עיתים לתורה', בא לתת מענה להתעוררות בציבור ללימוד תורה ברמה גבוהה, דבר שרבים מבוגרי הישיבה מבקשים למצוא, בצאתם מבין כותלי הישיבה אל לימודי המקצוע והעבודה. המרכז מהווה מוקד לפנייה, הכוונה ותיאום למסגרות השונות ולסגנונות המגוונים. בכלל זה: גיבוש חבורות לימוד ברמות שונות, שיעורים מגוונים בכל רחבי הארץ, חברותות ועוד, וכן אופני לימוד נוספים.

בין מטרותינו: הקמת חבורות לימוד במקומות נוספים ובסגנונות נוספים שעדיין לא הפכו לנחלת הכלל, יצירת חומרי לימוד מותאמים, ליווי הקבוצות השיעורים והחברותות לאורך זמן, ויצירת מענה מדוייק לכל מקום ומקום, מתוך שותפות והקשבה.

שאיפתנו היא שכל מי שמסיים את הלימוד הסדיר בישיבה יידע עם צאתו להיכן פניו מועדות: מהן המסגרות הקיימות, איזו מהן מתאימה לו ועם מי יוכל ללמוד חברותא. כשכל האפשרויות פרוסות בפניו, תהיה הנגישות ללימוד התורה שיקול עבורו גם בצמתים נוספים.

מגוון מסלולי לימוד

  • חבורות שבועיות ללימוד גמרא בהעמקה, בשיתוף 'עולמות': מיועד לאנשים שרוצים להמשיך ללמוד גמרא בהעמקה, אך זמנם מצומצם. לימוד מוכוון ושיעורים מפי תלמידי חכמים ידועים.
  • חבורות שבועיות ללימוד הלכה עם מקורותיה, בשיתוף 'צורבא מרבנן': מיועד לאנשים בעלי רקע בסיסי בלבד בלימוד, שחשוב להם ללמוד הלכה עם מקורותיה.
  • כוללי ערב / צהריים: לימוד לאורך כל השבוע כשעתיים ביום, 3-5 ימים בשבוע. לימוד אינטנסיבי, עמוק, עם הספק משמעותי.
  • חברותות: תיאום חברותות בכל מקום, בכל נושא ובכל אמצעי הקשר המגוונים הקיימים היום.
  • לימוד עצמי: עבור מי שאינו מוצא מענה ראוי באחת המסגרות הקודמות, ישנה אפשרות ללימוד עצמי בסיוע שלנו: קבוצות לימוד מקוונות, דפי מקורות, וכו', לפי הדרישה.
  • מאגר שיעורים רחב בכל הארץ (מתעדכן).

קשר עם הישיבות

אין תחליף ללימוד התורה ויראת השמים שרכש האדם בישיבה בה למד, ושספג מתלמידי החכמים עמם היה בקשר.

אנו רואים חשיבות לסייע למי שלמד בישיבה למצוא את הדרכים לשלב את המשך קבלת התורה מרבותיו עם לימוד תורה שפונה אליו במקום (הפיזי והרוחני) בו הוא נמצא כיום.

משום כך, אנו פועלים לשמר את המשך הקשר בין בוגרי הישיבות לישיבות מהן צמחו ולראשיהן. הדבר מתבטא במפגשים שערכנו עם ראשי ישיבות, מכתבי הברכה שקיבלנו מהם הנשלחים לבוגרים ומעודדים אותם להצטרף לתכנית, ובשיעורים מזדמנים שראשי הישיבות מוזמנים למסור בפני הבוגרים.

מוקד טלפוני ייחודי

אחד החידושים במערכת של 'עיתים לתורה' הוא המוקד הטלפוני. המוקד לא רק מטפל בפניות של אלו שלא הצליחו לקבוע לימוד משמעותי בדרכים אחרות, אלא גם יוזם שיחות עם בוגרי ישיבות על מנת ליצור המשך ישיר של לימוד משמעותי מיד עם צאתם מהישיבה.

סגל הטלפנים של 'עיתים לתורה' הם אנשים שלימוד התורה חשוב בעיניהם, ורואים חשיבות בהפניית הבוגרים לתכניות השונות.

מרכיב מהותי בעבודת המוקד הטלפוני הוא הליווי של כל הרשום במערכת עד למציאת מסגרת מתאימה. כך שגם במצבים כמו מעבר דירה או שינוי בשעות הפנויות ללימוד, הוא יקבל עזרה במציאת מסגרת מתאימה אחרת.

במסגרות הלימוד שנבנו על ידינו או שיש לנו שיתוף פעולה מלא איתם, הליווי מגובה גם על ידי רכזים בשטח.

פעילות קיימת 

ב"ה, כיום קיימות כ-20 חבורות לימוד עם מאות בוגרי ישיבות, וישנו מענה לתיאום חברותות לפונים.

ב"ה, יש התעניינות בחומרי הלימוד שלנו (בשיתוף עולמות, בעריכה חדשה ומיוחדת) במקומות רבים נוספים. במקומות אלו לומדים בחורף פרק שישי בברכות – הלכות ברכות הנהנין.

הצטרף לאחד ממסלולי הלימוד שלנו, והמשך ללמוד באופן משמעותי וברמה שלך!